• Å leve et fullverdig liv med antikoagulasjonsbehandling

Å leve med antikoagulasjonsbehandling - Reiser

travel

Det er viktig å holde INR-nivået innenfor det terapeutiske området også når man er på reiser og på ferie. I motsatt fall vil man utsette seg selv for en økt risiko for blødninger eller blodpropper.

Når du planlegger reisen, bør du snakke med legen din om hvordan du kan ha best mulig kontroll med antikoagulasjonsbehandlingen mens du er borte. For eksempel om du skal måle INR før og etter reisen, og eventuelt også mens du er på reise. 

Det kan være vanskelig å opprettholde vanlig kosthold og livsstil når man er på reise. Dersom man går på antikoagulasjonsbehandling, bør man forsøke å holde inntaket av vitamin-K-holdig mat så likt det man er vant til som mulig. Det samme gjelder for alkohol. Endret klima og temperatur vil påvirke blodsirkulasjonen, og kan derfor også ha betydning for koagulasjonen.

Alternativ 1: Å reise på ferie UTEN å monitorere INR

Mange pasienter som skal på ferie vil få sin INR-verdi målt hos legen noen dager før avreise, og en medikamentdose blir definert.

Noen uker senere kommer de tilbake for en ny INR-måling, og det kan da forekomme at resultatet ligger utenfor det terapeutiske området. Dette kan være starten på en lengre prosess med doseendringer og hyppige INR-målinger som krever mer tid borte fra jobb.

Alternativ 2: Å reise på ferie og gjøre avtaler om INR-måling der

Ved å få målt INR mens man er på ferie, får man mulighet til å respondere på eventuelle endringer i INR-nivået med en gang. Ulempen er selvfølgelig at man må bruke tid på dette, og at det dermed går på bekostning av andre ferieaktiviteter. Det er også andre målemetoder og standarder i bruk i andre land, så det kan være utfordrende å tolke resultatene opp mot det man er vant til.

Alternativ 3: Å reise på ferie med mulighet for å måle INR selv

Å ta med CoaguChek XS på reiser gjør det mulig å reagere på endringer med en gang. Dersom INR-verdien plutselig faller utenfor det terapeutiske området, kan du enten rapportere dette til legen din, eller dersom du er opplært til det, kan du gjøre nødvendige dosejusteringer selv. Å teste selv tar kun et par minutter, så det vil ikke ødelegge for andre planlagte ferieaktiviteter. Du slipper også å ta hensyn til eventuelle metodeforskjeller, da du måler på det samme instrumentet som hjemme.

Tips:

Flyreiser: Ta CoaguChek® XS med som håndbagasje. CoaguChek® XS-instrumentet blir ikke skadet av røntgenstråling i sikkerhetskontrollen, og du slipper ekstra stress dersom din innsjekkede bagasje ikke kommer frem.

Teststrimmelboksen kan oppbevares ved romtemperatur. CoaguChek® XS-instrumentet kan lagres ved 2- 30°C, men unngå å plassere det i direkte sollys ved et vindu eller utsette det for luftfuktighet over 85%.

“Passport to Freedom”, view Diane’s Story