• Å leve et fullverdig liv med antikoagulasjonsbehandling

"Jeg kjenner min INR"

CoaguChek_outside_activity_story_LRHelse er høyt prioritert, og det å vite sin INR-verdi til enhver tid vil bidra til bedre kontroll med antikoagulasjonsbehandlingen, og dermed økt sikkerhet og bedre livskvalitet.  

I tillegg vil det å forstå hvilken effekt kosthold, fysisk aktivitet og livsstil kan ha på INR-verdien, gjøre det enklere å ta de riktige valgene for å ha så god livskvalitet som mulig.