• Med egenkontroll kan du teste din INR når som helst og hvor som helst det måtte passe.

Spørsmål og svar

Vis alle | Skjul alle
Hva er fordelene med egenkontroll av INR?

Egenkontroll av INR:

  • Gjør at du blir mer involvert i din egen behandling og det gir økt trygghet ved å ha bedre kontroll med antikoagulasjonsbehandlingen.
  • Gir deg mulighet til å teste hyppigere, noe som gjør det enklere å øke tid i terapeutisk intervall (TTR). Dermed vil risikoen for komplikasjoner i form av blodpropper eller blødninger potensielt reduseres.
  • Gjør det mye enklere å tilpasse medikamentdosen ved behov, slik at behandlingseffekten hele tiden er så optimal som mulig.
  • Krever ingen venøs blodprøvetaking. Det kreves kun en dråpe blod fra en fingertupp.
  • Gir frihet til å leve et mer uavhengig liv – hjemme, på arbeid – hvor som helst.
Hvor ofte bør jeg teste?

Egenkontroll er en effektiv løsning som gir mulighet til hyppigere INR-testing. Det foreligger medisinske bevis/dokumentasjon som viser at hyppigere testing, for eksempel en gang per uke, øker tid i terapeutisk intervall.

Spør legen din, eller ta kontakt med Roche kundeservice, dersom du trenger mer informasjon om dette. Testintervallet som passer best for deg vil bli anbefalt av legen din eller en kontaktperson på opplæringsstedet.

Hva er INR (Internasjonal Normalisert Ratio)?

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler å bruke INR som enhet ved måling og rapportering av resultater på koagulasjonsanalyser.

Hva betyr en INR-verdi på 1 eller 2?

En person som ikke tar noen antikoagulasjonsmedikamenter, vil ha en INR-verdi på ca. 1 (INR 0,8-1,2). En INR-verdi på 2 betyr at blodet bruker dobbelt så lang tid på å koagulere som for en ubehandlet person. Videre vil en INR-verdi på 3 bety at koagulasjonstiden er 3 ganger så lang.

Dette betyr at jo høyere INR-verdien er, jo større er den antikoagulerende effekten. 

Hva betyr terapeutisk intervall?

Legen vil gi deg et terapeutisk intervall som er tilpasset diagnosen din. Innen dette INR-området vil ditt behandlingsmål ligge, og dette vil være den INR-verdien hvor du vil ha optimal behandlingseffekt med lavest mulig risiko.

Dersom ditt terapeutiske intervall er mellom 2 og 3, er for eksempel ditt behandlingsmål en INR på 2.5. Det er viktig å holde INR-verdien innenfor terapeutisk intervall.