• Med egenkontroll kan du teste din INR når som helst og hvor som helst det måtte passe.

Om orale antikoagulasjonsmidler

Warfarin er et virkestoff som brukes for å hindre at det dannes blodpropper. Warfarin finnes i Norge med legemidelnavnene: Marevan og Warfarin Orion.

Warfarin er en vitamin-K-antagonist, som har blitt brukt i over 60 år. Legene har lang erfaring med warfarinets effekt og sikkerhetsprofil. Selv om nye medikamenter etter hvert har blitt tilgjengelig, viser mange studier og kliniske erfaringer at vitamin-K-antagonister er svært effektive for å redusere risikoen for slag, og at de har få bivirkninger.

Det er viktig å holde blodets koaguleringstid (protrombintid/INR) innenfor det terapeutiske området som er satt av legen din. Uansett om du skal ha antikoagulasjonsbehandling i noen få uker, noen måneder eller resten av livet, så må INR måles regelmessig. For mange pasienter er det en utfordring å få lagt disse INR-kontrollene inn i en hektisk hverdag, og da kan egenkontroll være løsningen.

Og husk – du er langt fra alene. På verdensbasis er det over 6 millioner mennesker som får langtidsbehandling med orale antikoagulasjonsmidler.