• Med egenkontroll kan du teste din INR når som helst og hvor som helst det måtte passe.

Grunnleggende om koagulasjon: Medisinsk informasjon til hjelp for å ha bedre kontroll

Det er stadig flere som blir satt på livslang behandling med antikoagulasjonsmidler. Slik behandling gis som følge av forskjellige medisinske tilstander som mekanisk hjerteklaff, atrieflimmer eller annet som gir økt risiko for dannelse av blodpropper eller tromber.

Effekten av medikamentene er ulik hos ulike pasienter, og faktorer som kosthold, samtidig bruk av andre medikamenter, stress og andre faktorer, kan også influere på behandlingseffekten. Ved bruk av Warfarin er regelmessig monitorering ved hjelp av måling av protrombintid (PT), målt i Internasjonal Normalisert Ratio (PT-INR) avgjørende for å kunne justere medikamentdosen så optimalt som mulig. 

Målet er å holde INR-verdien innenfor et angitt terapeutiske intervall så mye av tiden som mulig. Ved hyppig kontroll av INR-verdien vil det være enklere å gjøre eventuelle justeringer for optimal medikamentdose.