• CoaguChek

  Tilpasset ulike behov for rask og pålitelig INR måling

CoaguChek XS

CoaguChek__XS_system

 

CoaguChek XS for pasienter som måler INR selv

Pasienter som utfører egenkontroll sier:

 • «Jeg føler det som jeg har fått passet mitt tilbake»
 • «Det som før tok meg flere timer per uke tar nå kun et par minutter av min tid»

Pasientene føler seg mer uavhengig, men har likevel trygghet i at de får tett oppfølging av sin fastlege. 

CoaguChek XS-systemet fra Roche gir pasientene større uavhengighet, mindre risiko på grunn av økt tid i terapeutisk intervall og økt livskvalitet.

Finn ut mer om Egenkontroll av PT-INR

CoaguChek XS product set

CoaguChek XS – enkelt, nøyaktig og med lagring av resultathistorikk.

CoaguChek XS-instrumentkit inkluderer følgende komponenter:

 • CoaguChek XS instrumentet
 • CoaguChek Softclix kapillærprøvetaker – kun for bruk til egenkontroll (Accu-Chek® Safe-T Pro Plus – engangslansetter til profesjonelt bruk) 
 • Pose med 20 lansetter til CoaguChek Softclix
 • Oppbevaringsveske med plass til instrument, teststrimmelboks og CoaguChek Softclix
 • 4 x AAA batterier

I tillegg trenger man CoaguChek XS PT Teststrimler:

 • Pakke med 1 boks à 24 strimler med kodebrikke

Ekstrautstyr: Enhet for visning av PT-INR-resultater grafisk og i tabeller  CoaguChek® XS Connect.

CoaguChek XS Tekniske spesifikasjoner


Måling og prøvetaking

Deteksjonssystem Amperometrisk (elektrokjemisk) bestemmelse av PT-tid etter aktivering avkoagulasjonen med humant rekombinant tromboplastin
Brukergrensesnitt Enkelt brukergrensesnitt med ikonbasert LCD og på/av-, Mem- og Set-knapp
Prøvepåføring Utenfor instrumentet. Valgfri påføring fra oversiden eller fra venstre/høyre side av strimmel
Bruksbetingelser

Temperatur + 15° C til + 32° C (59° F til 90° F)
Luftfuktighet og høyde 10 - 85% - 4300 m
Plassering - Førstevalg: På en plan, vibrasjonsfri overflate
- Andrevalg: Hold instrumentet så horisontalt som mulig i hånden

Måleområde INR: 0.8 - 8.0
Minne 300 testresultater med dato og klokkeslett
Grensesnitt Infrarødt
Strøm Batterier - Fire 1.5V AAA alkali-manganese batterier
Antall tester per batterisett Opp til 300 tester eller 2 år
Størrelse 138 x 78 x 28 mm
Vekt 127 g (uten batterier)
Prøvemateriale

Sampletype Friskt kapillært fullblod eller venøst fullblod uten tilsetning av antikoagulasjonsmidler
Prøvevolum ≥ 8 µl
Interferens Se teststrimlenes pakningsvedlegg
Teststrimler

ISI Ca. 1.0

Sensitivitet for heparin Ikke ved terapeutisk nivå opp til 0.8 I.U/mL for UFH og 2 anti-Xa U/mL for LMWH
Kvalitetskontroll Intern kvalitetskontroll på hver teststrimmel (via same kanal som blodprøven)
Stabilitet 21 måneder fra produksjon (+ 2° C til + 30° C)


Den beste opplæring og support når du trenger det.

Vis alle | Skjul alle
CoaguChek XS Plus og Pro:

CoaguChek XS Plus and Pro:

Opplæring på CoaguChek XS Plus og Pro vil bli gitt av forhandleren når instrumentet leveres. 

CoaguChek XS instruksjonsvideo 

CoaguChek XS Plus instruksjonsvideo

CoaguChek XS Pro instruksjonsvideo

CoaguChek XS system instruksjonsvideo

 

CoaguChek XS - Opplæring av pasienter:

Det finnes ulike tilbud om opplæring av pasienter rundt om i landet:

 • Opplæringtilbud er opprettet av de fleste helseforetakene i Norge. Ta kontakt med Roche Diagnostics.
 • CoaguChek XS instruksjonsvideo finnes på YouTube og på pasientsidene av  www.coaguchek.com
Vis alle | Skjul alle
Hva er anbefalt testfrekvens?

Helst 1 gang per uke (minimum 2 ganger per måned). Studier har vist at hyppige INR-målinger gir økt TTR ved at man kan reagere raskere på INR-variasjoner. Det øker også pasientenes bevissthet i forhold til hva som påvirker INR-verdien, og gjør dem mer engasjert i egen behandling.

Hva er “tid i terapeutisk intervall” (TTR)?

TTR defineres som antall pasientdager med PT-INR verdier i terapeutisk område delt på totalt antall pasientdager. Verdien oppgis i prosent. (Rosendaal, Cannegieter, van der Meer, Briet, 1993)

Trenger CoaguChek XS-instrumentet kalibrering?

Nei, kalibrering skjer automatisk via den lotspesifikke kodebrikken som settes inn i instrumentet. 

Hva gjør jeg om resultatene avviker fra de fra sykehuslaboratoriet?

På grunn av ulike målemetoder, må små avvik i forhold til laboratoriemetode forventes. Ta kontakt med Roche kundestøtte dersom avviket er av terapeutisk betydning. 

Hvorfor kan man ikke utføre kvalitetskontroller?

Instrument og teststrimler har interne kvalitetskontroller som vil avdekke eventuelle feil. Til pasienter på egenkontroll anbefaler vi i tillegg å utføre en parallell måling ved fastlegekontoret eller et sykehuslaboratorium et par ganger per år. 

Hvorfor er ikke teststrimlene enkeltpakket?

Enkeltpakking av teststrimler gjøres for å beskytte dem mot fuktighet og lys og for å oppnå så god holdbarhet som mulig. Enkeltpakkede strimler er imidlertid mindre brukervennlig, og dyrere å produsere. En tett lukket teststrimmelboks gir god beskyttelse mot lys og fuktighet, og dersom lokket settes på plass straks en strimmel er tatt ut, vil de være holdbare til påstemplet utløpsdato.

Er der interferenser ved bruk av CoaguChek?

Hematokritt utenfor 25 – 55 % vil påvirke INR-verdien.

Lupus antikoagulant gir høy INR. 

Dersom anti-fosfolipidantistoffer (APA), som f.eks. lupusantistoffer (LA), er tilstede, kan dette potensielt føre til forlenget koagulasjonstid (dvs. forhøyet INR-verdi). Dersom APA er kjent eller mistenkt, anbefales det en sammenligning med laboratoriemetode som ikke er sensitiv for APA.

Må teststrimmelen brukes umiddelbart etter at den er tatt ut av boksen?

Strimmelens holdbarhet utenfor boksen er kun 10 minutter. Dersom strimmelens kvalitet forringes på grunn av for lang oppbevaring utenfor boksen, særlig ved høy luftfuktighet eller temperatur, vil strimmelens internkontroll fange opp dette og instrumentet vil gi en feilmelding. Det vil altså ikke bli gitt ut noe INR-resultat. 

Hva skjer om brukeren ikke bytter kodebrikke?

Dersom feil kodebrikke står i instrumentet kan PT-INR-resultatet bli feil. Avhengig av lot-variasjonen, kan feilen bli signifikant og føre til at en gal terapeutisk beslutning blir tatt.

Hvordan fungerer strimlenes interne kvalitetskontroll (On-board Single channel Strip control - OS2C)?

I teststrimmelens målekanal finnes et kjemisk stoff kalt resazurin. Resazurin er sensitiv for omgivende faktorer som lys, fuktighet og temperatur, og disse faktorene vil føre til en reaksjon hvor resazurin blir konvertert til resorufin.  Konsentrasjonen av resorufin blir målt elektrokjemisk, og resultatet er et direkte mål på eventuell strimmelforandring. 

Hvordan virker underdoseringskontrollen?

Fylling av strimmelens kapillær blir detektert ved en elektrisk strøm mellom to elektroder på teststrimmelen. Dersom kapillæret ikke blir fylt fullstendig, vil en feilmelding (nummer 5) vises på skjermen.

Er re-dosering mulig dersom man ikke har fått påført nok blod ved første forsøk?

Ja, re-dosering er mulig dersom det gjøres innen 15 sekunder (på grunn av at koagulasjonsprosessen starter umiddelbart). Dette er i praksis vanskelig å overholde, og det anbefales å unngå re-dosering om mulig.

Hva skjer dersom det påføres blod før teststrimmelsymbolet med en blinkende bloddråpe vises på skjermen?

En feilmelding (nummer 4) vil vises på skjermen.

Er CoaguChek XS egnet til profesjonelt bruk?

I prinsippet: Ja

Men: CoaguChek XS Plus eller Pro-instrumentene er mye bedre egnet for profesjonelt bruk. De er like enkle og raske å bruke, og har i tillegg flere muligheter for datahåndtering og lagring:

 • Identifisering av strimmelens lotnummer (sikrer bruk av riktig kodebrikke)
 • Mulig å legge inn pasient og operatør-ID for resultatlagring og ev. overføring til journalsystem
 • Berøringsskjerm
 • Søkefunksjon for pasientdata i minnet
 • Eget kvalitetskontrollprogram med lagring av alle resultater

CoaguChek XS Plus eller Pro er det beste valget for profesjonelt bruk! 

Kan brukeren slette lagrede resultater?

Brukeren kan slette hele minnet, men det er ikke mulig å slette enkeltresultater.