• CoaguChek

  Tilpasset ulike behov for rask og pålitelig INR måling

CoaguChek XS® Pro

CoaguChek__XS_Pro_system

CoaguChek XS® Pro system – PT-INR-monitorering tilpasset pasientnær analyse på sykehus.

 • Samme nøyaktighet og enkle prosedyre – en brukervennlig og rask måte å måle INR på
 • Utviklet med tanke på akkreditering og myndighetskrav
 • Barkodeleser for rask og sikker ID-registrering
 • Få INR-resultater raskere enn ved å sende prøve til laboratoriet
 • Etterkom krav om sporbarhet ved elektronisk datalagring

Brukervennlig
Med CoaguChek XS Pro kan helsepersonell måle PT-INR på under 1 minutt med en dråpe kapillært blod (8 µL).

For sikker identifikasjon og forbedret arbeidsflyt, kan pasient- og operatør-ID registreres med den innebygde barkodeleseren. Ved å koble instrumentet til institusjonens elektroniske pasientjournalsystem, vil dette sikre trygg og effektiv resultatregistrering.

Direkte resultater, ingen venøs prøvetaking, enkel blodpåføring.

Større sikkerhet
Kvalitetskontroll (QC) integrert i hver strimmel; QC-lås kan konfigureres for å oppfylle ev. lokale krav på institusjonens; konsistente INR-resultater.

Mer effektiv arbeidsflyt
Positiv pasient- og/eller operatøridentifikasjon, omfattende datastyrings og konnektivitetsmuligheter. 

Velg land på kartet til høyre for å finne ut mer om CoaguChek XS Pro systemet for din institusjon.


coaguchek_xs_pro_set

CoaguChek® XS Pro instrumentkit inneholder:

 • 1 CoaguChek XS Pro instrument
 • 1 strømforsyningsenhet
 • 1 engelsk brukermanual i papirformat
 • 1 CD-ROM med brukermanual på andre språk: Tysk, fransk, italiensk, engelsk, spansk, portugisisk, dansk, norsk, svensk, finsk og nederlandsk

l tillegg kreves CoaguChek XS PT-teststrimler (leveres i bokser)

 • Pakke med 1 boks à 24 strimler og kodebrikke

Valgfritt tilbehør

 • Baseenhetkit: baseenhet (til lading av batteripakken og resultatoverføring til f.eks. journalsystem)
 • Batteripakke: alternativ til standard batterier eller nettstrøm (for mer fleksibilitet)

Kvalitetskontroll: En pakke CoaguChek XS PT-kontroll i ett nivå inneholder:

 • 4 flasker tørrstoff med en INR-konsentrasjon på  ~ 2.0 INR
 • 4 pipetter med ferdig oppmålt diluent
 • 1 kodebrikke
 • Pakningsvedlegg

Velg land på kartet til høyre for å få tilsendt mer informasjon om CoaguChek XS Pro.

Tekniske spesifikasjoner CoaguChek XS Pro 

Måling & blodpåføringDeteksjonssystem

Amperometrisk (elektrokjemisk) bestemmelse av PT-INR etter aktivering av koagulasjonen med humant rekombinant tromboplastin


Brukergrensesnitt

Fullt grafisk (TFT)


Support og sikkerhets-funksjoner

QC-lås, pasient & bruker-ID, beskyttet med administrator-ID. Barkodeleser.


Blodpåføring

Utenfor instrumentet; med påføring fra oversiden eller fra enten venstre eller høyre side


BruksbetingelserBrukstemperatur

+15 °C til +32 °C


Luftfuktighet og høyde over havet

10 - 85% - 4300 m


Posisjon ved bruk

- Førstevalg: Sett instrumentet på et plant, vibrasjonsfritt underlag
- Andrevalg: Hold instrumentet I hånden slik at det ligger tilnærmet horisontalt


Måleområde

INR: 0.8 - 8.0


Minne

2000 pasient- og 500 QC-resultater med dato og klokkeslett
60 kodebrikkefiler
Operatørliste med opp til 5000 operatør-ID’er med tilhørende andre ID.
Patientliste med opp til 4000 pasient-ID’er med tilhørende andre og tredje pasient-ID.


Grensesnitt

Infrarødt grensesnitt


Strømforsyning

- Strømforsyningsadapter: input: 100-240 V / 50-60Hz / 400 mA; output: 7.5 V DC/ 1.7 A
- 4 x 1.5 V AA batterier (alkali-manganese)
- Oppladbar batteripakke (ekstrautstyr)


Antall tester per batterisett

Ca. 80 tester (ca. 60 tester per lading dersom oppladbar batteripakke brukes).


Dimensjoner

231 x 97 x 43 mm


Vekt

350 g (uten batterier)


PrøvematerialePrøvetype

Ferskt kapillært fullblod eller ikke-antikoagulert venøst fullblod


Prøvevolum

8 µL


Interferenser

Se teststrimlenes pakningsvedlegg


TeststrimlerISI

Ca. 1.0


Sensitivitet for heparin

Ikke ved terapeutiske nivåer, opp til 0,8 I.U/mL for UFH og til 2 anti-Xa.U/mL for LMWH


Kvalitetskontroll

Innebygget i hver strimmel, via same kanal som blodet går gjennom


Holdbarhet

21 måneder fra produksjonsdato (+ 2 °C til + 30 °C)


Dersom du vil vite mer om CoaguChek XS Pro til pasientnær analyse på sykehus, velg ditt land fra kartet til høyre for å komme inn på de lokale informasjonssidene for Norge.


Dersom du vil vite mer om CoaguChek XS Pro til pasientnær analyse på sykehus, velg ditt land fra kartet til høyre for å komme inn på de lokale informasjonssidene for Norge.

Dersom du vil vite mer om CoaguChek XS Pro til pasientnær analyse på sykehus, velg ditt land fra kartet til høyre for å komme inn på de lokale informasjonssidene for Norge.

Opplæring og support for CoaguChek Systemene

Vis alle | Skjul alle
CoaguChek XS Plus og Pro:

Opplæring på CoaguChek XS Plus og Pro vil bli gitt av forhandleren når instrumentet leveres. 

CoaguChek XS Plus instruksjonsvideo

CoaguChek XS Pro handling video

CoaguChek XS systems handling videos

 

CoaguChek XS instruksjonsvideo


CoaguChek XS - Opplæring av pasienter:

Det finnes ulike tilbud om opplæring av pasienter rundt om i landet:

 • Opplæringtilbud er opprettet av de fleste helseforetakene I Norge. Ta kontakt med Roche Diagnostics eller se oversikt annet sted på denne siden.  
 • CoaguChek XS instruksjonsvideo finnes på You Tube og på pasientsidene av www.coaguchek.com
Vis alle | Skjul alle
Hva er anbefalt testfrekvens?

Helst 1 gang per uke (minimum 2 ganger per måned). Studier har vist at hyppige INR-målinger gir økt TTR ved at man kan reagere raskere på INR-variasjoner. Det øker også pasientenes bevissthet i forhold til hva som påvirker INR-verdien, og gjør dem mer engasjert i egen behandling.

Hva er “tid i terapeutisk intervall” (TTR)?

Tid i terapeutisk intervall er andel av tiden i prosent, som pasientens INR-verdi ligger innenfor sitt behandlingsintervall.

Trenger CoaguChek XS-instrumentet kalibrering?

Nei, kalibrering skjer automatisk via den lotspesifikke kodebrikken som settes inn i instrumentet. 

Hva gjør jeg om resultatene avviker fra de fra sykehuslaboratoriet?

På grunn av ulike målemetoder, må små avvik i forhold til laboratoriemetode forventes. Ta kontakt med Roche kundestøtte dersom avviket er av terapeutisk betydning. 

Hvorfor er ikke teststrimlene enkeltpakket?

Enkeltpakking av teststrimler gjøres for å beskytte dem mot fuktighet og lys og for å oppnå så god holdbarhet som mulig. Enkeltpakkede strimler er imidlertid mindre brukervennlig, og dyrere å produsere. En tett lukket teststrimmelboks gir god beskyttelse mot lys og fuktighet, og dersom lokket settes på plass straks en strimmel er tatt ut, vil de være holdbare til påstemplet utløpsdato.

Er der interferenser ved bruk av CoaguChek?

Hematokritt utenfor 25 – 55 % vil påvirke INR-verdien.

Lupus antikoagulant gir høy INR. 

Dersom anti-fosfolipidantistoffer (APA), som f.eks. lupusantistoffer (LA), er tilstede, kan dette potensielt føre til forlenget koagulasjonstid (dvs. forhøyet INR-verdi). Dersom APA er kjent eller mistenkt, anbefales det en sammenligning med laboratoriemetode som ikke er sensitiv for APA.

Må teststrimmelen brukes umiddelbart etter at den er tatt ut av boksen?

Strimmelens holdbarhet utenfor boksen er kun 10 minutter. Dersom strimmelens kvalitet forringes på grunn av for lang oppbevaring utenfor boksen, særlig ved høy luftfuktighet eller temperatur, vil strimmelens internkontroll fange opp dette og instrumentet vil gi en feilmelding. Det vil altså ikke bli gitt ut noe INR-resultat. 

Hva skjer om brukeren ikke bytter kodebrikke?

Dersom feil kodebrikke står i instrumentet kan PT-INR-resultatet bli feil. Avhengig av lot-variasjonen, kan feilen bli signifikant og føre til at en gal terapeutisk beslutning blir tatt.

Hvordan fungerer strimlenes interne kvalitetskontroll (On-board Single channel Strip control - OS2C)?

I teststrimmelens målekanal finnes et kjemisk stoff kalt resazurin. Resazurin er sensitiv for omgivende faktorer som lys, fuktighet og temperatur, og disse faktorene vil føre til en reaksjon hvor resazurin blir konvertert til resorufin.  Konsentrasjonen av resorufin blir målt elektrokjemisk, og resultatet er et direkte mål på eventuell strimmelforandring. 

Hvordan virker underdoseringskontrollen?

Fylling av strimmelens kapillær blir detektert ved en elektrisk strøm mellom to elektroder på teststrimmelen. Dersom kapillæret ikke blir fylt fullstendig, vil en feilmelding (nummer 5) vises på skjermen.

Er re-dosering mulig dersom man ikke har fått påført nok blod ved første forsøk?

Ja, re-dosering er mulig dersom det gjøres innen 15 sekunder (på grunn av at koagulasjonsprosessen starter umiddelbart). Dette er i praksis vanskelig å overholde, og det anbefales å unngå re-dosering om mulig.

Hva skjer dersom det påføres blod før teststrimmelsymbolet med en blinkende bloddråpe vises på skjermen?

En feilmelding (nummer 4)vil vises på skjermen.

Er CoaguChek XS egnet til profesjonelt bruk?

I prinsippet: Ja

Men: CoaguChek XS Plus eller Pro-instrumentene er mye bedre egnet for profesjonelt bruk. De er like enkle og raske å bruke, og har i tillegg flere muligheter for datahåndtering og lagring:

 • Identifisering av strimmelens lotnummer (sikrer bruk av riktig kodebrikke)
 • Mulig å legge inn pasient og operatør-ID for resultatlagring og ev. overføring til journalsystem
 • Berøringsskjerm
 • Søkefunksjon for pasientdata i minnet
 • Eget kvalitetskontrollprogram med lagring av alle resultater

CoaguChek XS Plus eller Pro er det beste valget for profesjonelt bruk! 

Kan brukeren slette lagrede resultater?

Brukeren kan slette hele minnet, men det er ikke mulig å slette enkeltresultater.