• CoaguChek

  Tilpasset ulike behov for rask og pålitelig INR måling

CoaguChek® XS Plus

CoaguChek__XS_Plus_system

PT-INR-monitorering tilpasset behovene for profesjonelt bruk.  

Test pasientenes PT-INR direkte under konsultasjonen isteden for å vente på laboratorieresultater.

All de 3 variantene CoaguChek XS-instrumenter bruker samme teknologi. CoaguChek XS Plus og Pro gir derfor resultater som er ekvivalente med både WHO-referansemetode, laboratoriereferansemetode og også med egenkontrollinstrumentet CoaguChek XS.

Nøyaktig og fleksibel teknologi 

 • Nøyaktige og presise resultater på under ett minutt
 • Det eneste instrumentet som utfører «ombord” kvalitetskontroll og pasienttesting i samme analysekanal
 • Resultatet påvirkes ikke av heparin i terapeutisk nivå
 • INR-resultatet korrigeres for hematokritt innenfor spesifisert område

Instrument og datastyring

 • Lagrer 1000 pasient og 500 kvalitetskontroll (QC)-resultater
 • Mulighet for å låse instrumentet ved manglende QC eller ikke godkjente operatører
 • Kalibrering via kodebrikke
 • Lagrer lotdata for opp til 60 kodebrikker

Velg land fra kartet til høyre dersom du ønsker mer informasjon om CoaguChek XS Plus.

CoaguChek XS Plus set

CoaguChek® XS Plus - enkel i bruk, nøyaktige resultater samt lagring og behandling av data.

CoaguChek® XS Plus instrumentpakke inneholder:

 • 1 CoaguChek XS Plus instrument
 • 1 strømforsyningsenhet
 • 1 brukermanual på engelsk
 • 1 CD-ROM med brukermanual på andre språk: norsk, dansk, svensk, finsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, engelsk, spansk, portugisisk

I tillegg behøves CoaguChek XS PT-teststrimler:

 • Pakke med 1 boks à 24 teststrimler med kodebrikke

Valgfritt tilbehør:

 • Baseenhet for batterilading og overføring av data til ekstern PC
 • Oppladbar batteripakke (isteden for standard batterier eller nettilkobling)

Pakke med CoaguChek XS PT-kvalitetskontroll i ett nivå (~ 2.0 INR) inkluderer:

 • 4 flasker tørrstoff  
 • 4 pipetter med ferdig oppmålt fortynningsvæske
 • 1 kodebrikke
 • Pakningsvedlegg

CoaguChek XS Plus Tekniske spesifikasjoner

Måling & prøvetakningDeteksjonssystem

Amperometrisk (elektrokjemisk) bestemmelse av PT-INR etter aktivering av koagulasjonen med humant rekombinant tromboplastinBrukergrensesnitt

Fullt grafisk (TFT)Support and sikkerhetsfunksjoner

QC-lås, pasient & operatør-ID, adgangskontroll med administrator-ID.Prøvepåføring

Utenfor instrumentet. Valgfri påføring fra oversiden eller fra venstre/høyre side av strimmelBruksbetingelser

 Temperatur

+ 15° C til + 32° C (59° F to 90° F)Luftfuktighet og høyde

10 - 85% - 4300 mPlassering

- Førstevalg: På en plan, vibrasjonsfri overflate
- Andrevalg: Hold instrumentet så horisontalt som mulig i håndenMåleområde

INR: 0.8 - 8.0Minne

2000 pasient og 500 QC-resultater med dato og klokkeslett
60 kodebrikkefiler
Operatørliste med opp til 5000 operatør-IDer
Pasientliste med opp til 4000 pasient-IDerGrensesnitt

InfrarødtAlternativer for strømtilførsel

- Adapter: input: 100-240 V / 50-60Hz / 400 mA; output: 7.5 V DC/ 1.7 A
- 4 x 1.5 V AA batterier (alkali-manganese)
- Oppladbar batteripakke (ekstrautstyr)Antall tester per  batterisett

Ca. 80 tester (ca. 60 tester per ladesyklus dersom den oppladbare batteripakken brukes)Dimensjoner

185 x 89 x 42 mmVekt

311 g (uten batterier)PrøvematerialePrøvetype

Friskt kapillært fullblod eller venøst fullblod uten tilsetning av antikoagulasjonsmidlerPrøvevolum

8 µLInterferens

Se teststrimlenes pakningsvedleggTeststrimler

 ISI

Ca. 1.0Sensitivitet for heparin

Ikke ved terapeutisk nivå opp til 0.8 I.U/mL for UFH og 2 anti-Xa U/mL for LMWHKvalitetskontroll

Intern kvalitetskontroll på hver teststrimmel (via same kanal som blodprøven)Stabilitet

21 måneder fra produksjon (+2°C til +30°C)Training and Support for CoaguChek Systems

Vis alle | Skjul alle
CoaguChek XS Plus og Pro:

Opplæring på CoaguChek XS Plus og Pro vil bli gitt av forhandleren når instrumentet leveres. 

CoaguChek XS Plus instruksjonsvideo

CoaguChek XS Pro instruksjonsvideo

CoaguChek XS systems instruksjonsvideo

 

CoaguChek XS – Opplæring av pasienter:

Det finnes ulike tilbud om opplæring av pasienter rundt om i landet:

 • Opplæringtilbud er opprettet av de fleste helseforetakene I Norge. Ta kontakt med Roche Diagnostics eller se oversikt annet sted på denne siden.
 •  CoaguChek XS instruksjonsvideo finnes på You Tube og på pasientsidene av www.coaguchek.com.
Vis alle | Skjul alle
Hva er anbefalt testfrekvens?

Helst 1 gang per uke (minimum 2 ganger per måned). Studier har vist at hyppige INR-målinger gir økt TTR ved at man kan reagere raskere på INR-variasjoner. Det øker også pasientenes bevissthet i forhold til hva som påvirker INR-verdien, og gjør dem mer engasjert i egen behandling.

Hva er “tid i terapeutisk intervall” (TTR)?

TTR defineres som antall pasientdager med PT-INR verdier i terapeutisk område delt på totalt antall pasientdager.  Verdien oppgis i prosent. (Rosendaal, Cannegieter, van der Meer, Briet, 1993)

Trenger CoaguChek XS-instrumentet kalibrering?

Nei, kalibrering skjer automatisk via den lotspesifikke kodebrikken som settes inn i instrumentet. 

Hva gjør jeg om resultatene avviker fra de fra sykehuslaboratoriet?

På grunn av ulike målemetoder, må små avvik i forhold til laboratoriemetode forventes. Ta kontakt med Roche kundestøtte dersom avviket er av terapeutisk betydning. 

Hvorfor kan man ikke utføre kvalitetskontroller?

Instrument og teststrimler har interne kvalitetskontroller som vil avdekke eventuelle feil. Til pasienter på egenkontroll anbefaler vi i tillegg å utføre en parallell måling ved fastlegekontoret eller et sykehuslaboratorium et par ganger per år. 

Hvorfor er ikke teststrimlene enkeltpakket?

Enkeltpakking av teststrimler gjøres for å beskytte dem mot fuktighet og lys og for å oppnå så god holdbarhet som mulig. Enkeltpakkede strimler er imidlertid mindre brukervennlig, og dyrere å produsere. En tett lukket teststrimmelboks gir god beskyttelse mot lys og fuktighet, og dersom lokket settes på plass straks en strimmel er tatt ut, vil de være holdbare til påstemplet utløpsdato.

Er der interferenser ved bruk av CoaguChek?

Hematokritt utenfor 25 – 55 % vil påvirke INR-verdien.

Lupus antikoagulant gir høy INR. 

Dersom anti-fosfolipidantistoffer (APA), som f.eks. lupusantistoffer (LA), er tilstede, kan dette potensielt føre til forlenget koagulasjonstid (dvs. forhøyet INR-verdi). Dersom APA er kjent eller mistenkt, anbefales det en sammenligning med laboratoriemetode som ikke er sensitiv for APA.

Må teststrimmelen brukes umiddelbart etter at den er tatt ut av boksen?

Strimmelens holdbarhet utenfor boksen er kun 10 minutter. Dersom strimmelens kvalitet forringes på grunn av for lang oppbevaring utenfor boksen, særlig ved høy luftfuktighet eller temperatur, vil strimmelens internkontroll fange opp dette og instrumentet vil gi en feilmelding. Det vil altså ikke bli gitt ut noe INR-resultat. 

Hva skjer om brukeren ikke bytter kodebrikke?

Dersom feil kodebrikke står i instrumentet kan PT-INR-resultatet bli feil. Avhengig av lot-variasjonen, kan feilen bli signifikant og føre til at en gal terapeutisk beslutning blir tatt.

Hvordan fungerer strimlenes interne kvalitetskontroll (On-board Single channel Strip control - OS2C)?

I teststrimmelens målekanal finnes et kjemisk stoff kalt resazurin. Resazurin er sensitiv for omgivende faktorer som lys, fuktighet og temperatur, og disse faktorene vil føre til en reaksjon hvor resazurin blir konvertert til resorufin.  Konsentrasjonen av resorufin blir målt elektrokjemisk, og resultatet er et direkte mål på eventuell strimmelforandring. 

Hvordan virker underdoseringskontrollen?

Fylling av strimmelens kapillær blir detektert ved en elektrisk strøm mellom to elektroder på teststrimmelen. Dersom kapillæret ikke blir fylt fullstendig, vil en feilmelding (nummer 5) vises på skjermen.

Er re-dosering mulig dersom man ikke har fått påført nok blod ved første forsøk?

Ja, re-dosering er mulig dersom det gjøres innen 15 sekunder (på grunn av at koagulasjonsprosessen starter umiddelbart). Dette er i praksis vanskelig å overholde, og det anbefales å unngå re-dosering om mulig.

Hva skjer dersom det påføres blod før teststrimmelsymbolet med en blinkende bloddråpe vises på skjermen?

En feilmelding (nummer 4)vil vises på skjermen.

Er CoaguChek XS egnet til profesjonelt bruk?

I prinsippet: Ja

Men: CoaguChek XS Plus eller Pro-instrumentene er mye bedre egnet for profesjonelt bruk. De er like enkle og raske å bruke, og har i tillegg flere muligheter for datahåndtering og lagring:

·         Identifisering av strimmelens lotnummer (sikrer bruk av riktig kodebrikke)

·         Mulig å legge inn pasient og operatør-ID for resultatlagring og ev. overføring til journalsystem

·         Berøringsskjerm

·         Søkefunksjon for pasientdata i minnet

·         Eget kvalitetskontrollprogram med lagring av alle resultater

CoaguChek XS Plus eller Pro er det beste valget for profesjonelt bruk! 

Kan brukeren slette lagrede resultater?

Brukeren kan slette hele minnet, men det er ikke mulig å slette enkeltresultater.