• CoaguChek

  Tilpasset ulike behov for rask og pålitelig INR måling

CoaguChek® Pro II

CoaguChek Pro II

CoaguChek Pro II

Utvidet bruksområde for testing av koagulasjonsstatus Point of Care

CoaguChek® Pro II er forbedret i forhold til tidligere generasjoner av CoaguChek-apparater (CoaguChek® XS Plus og CoaguChek® XS Pro). Det gir flere bruksområder i sykehus. Apparatet brukes fortsatt til kontroll av behandling med vitamin K-antagonister (VKA) i det professjonelle segment, som poliklinikker og på legekontor.

To parametre kan bestemmes med det nye CoaguChek® Pro II-apparatet – Prothrombintid (PT) (med utvidet godkjenning/tiltenkt bruk), samt aktiveret partiell tromboplastintid (aPTT).

 

CoaguChek® Pro II-instrumentet har følgende funksjoner:

 •  2D-strekkodeleser til rask registrering av ID for pasient, bruker og kontroller
 •  Medfølgende batteripakke som lades via adapter og/eller dokkingstasjon
 • Forbedret oppkobling via trådløs teknologi (WLAN) og/eller den unike QR-kodefunksjonen
 • PT/INR-resultater på under 1 minutt
 • aPTT-resultater på mindre enn 5 minutter
 • Enkel blodpåføring fra siden eller ovenfra, med en dråpe kapillært eller frisk venøst/arterielt fullblod (min. 8 µl)
 
test

CoaguChek® Pro II-kittet inneholder

 • 1 CoaguChek® Pro II-instrument
 • 1 strømadapter
 • 1 brukermanual (engelsk)
 • 1 cd-rom med brukermanual på andre språk: Tysk, fransk, italiensk, engelsk, spansk, portugisisk, dansk, norsk, svensk, finsk og nederlandsk

Ekstra tilbehør

 • Håndholdt dokkingstasjon (til opplading av batteripakken og overføring av data til PC/journalsystem)
 
Ytterligere nødvendige komponenter
 
 • CoaguChek® PT-teststrimler
 •  Eske med 2 beholdere à 24 strimler og en kodebrikke
 • CoaguChek® aPTT-teststrimler
 • Eske med 2 beholdere à 24 strimler og en kodebrikke
 • CoaguChek® PT-kontroller
 • 4 flasker med nivå 1-kontroll
 • 4 flasker med nivå 2-kontroll
 • 8 dråpepipetter med fortynningsmiddel
 • 1 kodebrikke
 • CoaguChek® aPTT-kontroller
 • 4 flasker med nivå 1-kontroll
 • 4 flasker med nivå 2-kontroll
 • 8 dråpepipetter med fortynningsmiddel
 • 1 kodebrikke

Måling og prøvetagning

 

Deteksjonssystem

PT: Amperometrisk (elektrokjemisk) bestemmelse etter aktivering av blodkoaguleringen med humant rekombinant tromboplastin

Brukergrensesnitt

Full-grafisk (TFT)

Support og sikkerhetsfunksjoner

QC-sperre, pasient- og bruker-id, beskyttelse med administrator-id 2D-strekkodeskanner

Prøveapplikasjon

Utenfor instrumentet med mulighet for påføring ovenfra eller fra begge sider (venstre eller høyre) på teststrimmelen

Driftsbetingelser

 

Driftstemperatur

+12 °C til +32 °C

Luftfuktighet og høyde

10 – 85 % og 4300 m

Håndtering

Legg instrumentet på en plan overflate uten vibrering, eller hold det i hånden, så det er noenlunde i vater

Måleområde

PT/INR: 0,8 - 8,0; %Q: 120 - 5; SEK.: 9,6 – 96

Minne

2000 pasient- og 500 QC-resultater med dato og klokkeslett. Data fra 120 kodebrikker (60 strimmelkoder og 60 kontrolkoder)
Brukerliste med opptil 5000 bruger-IDer med tilhørende andre IDer (f.eks. brukernavn)
Patientliste med opptil 4000 patient-IDer med tilhørende andre og tredje pasient-ID (f.eks. navn, fødselsdato)

Interface

Berøringsskjerm og strekkodeskanner

Strømforsyning

Batteripakke til CoaguChek Pro® II

Nettadapter: inngangsstrøm: 100-240 V / 50-60 Hz / 350 - 150 mA; utgangseffekt: 12 V DC/ 1,25 A

Antall tester med fullt oppladet batteripakke

ca. 60 test - PT/INR

Minst 20 tester - aPTT

Mål

187 x 97 x 43 mm

Vekt

280 g (uten batterier)

Sikkerhetsklasse

III

Automatisk avslåing

Programmerbar 1 til 60 minutter

Prøvemateriale

 

Prøvetype

Friskt kapillært, venøst eller arterielt fuldllod

Prøvevolum

≥ 8 µl

Interferens

Se pakningsvedlegget til teststrimlene

Teststrimler

 

ISI

Ca. 1,0

Sensitivitet for heparin

PT/INR: Ufølsom for ufraksjonert og fraksjonert heparin i konsentrasjoner opp til 3 IU/mL blod

Kvalitetskontroll

Inkludert i hver strimmel gjennom samme målekanal som blodet bruker

Holdbarhet

Oppbevares ved +2 °C til +30 °C. Teststrimlene kan brukes inntil utløpsdatoen som står skrevet på esken og teststrimmelbeholderen.

Hvis du vil vite mer om CoaguChek® Pro II, er du velkommen til å kontakte vår kundesupport her.

Opplæring og support for brukere av CoaguChek® Pro II-systemet

Kontakt det lokale Roche-kontoret angående opplæring i og support av CoaguChek® Pro II her.

Åpne alle | Lukk alle