• CoaguChek INRange: Den nye standarden for monitorering av PT-INR

  Bedre kontroll. Mer involverte pasienter. Mer tid i terapeutisk intervall

CoaguChek® INRange system

CoaguChek® INRange system

CoaguChek INRange er det nye egenkontrollapparatet med funksjoner for enklere kommunikasjon av resultater via bluetooth eller USB. CoaguChek INRange gir dine pasienter frihet til å teste PT-INR hjemme, på reise eller hvor som helst de måtte være.


Innebygget Bluetooth®-teknologi muliggjør enkel kommunikasjon med dine pasienter, som kan overføre sine PT-INR-resultater fra apparatet direkte til deg. Dette gjør det enklere å ha kontroll med at pasienter som utfører egenmåling holder seg i sitt terapeutiske intervall.

CoaguChek-teknologien og kvaliteten er kjent for å ha forenklet egenkontroll av PT-INR på en sikker, nøyaktig og pålitelig måte.

 

Mer tid i terapeutisk intervall

Pasienter som holder seg i terapeutisk intervall en stor andel av tiden (> 70%) oppnår bedre klinisk utkomme.

Mer involverte pasienter

Pasienter som utfører egenkontroll er mer involvert i egen behandling, tester hyppigere og holder seg mer tid i terapeutisk intervall

Verdi av egenkontroll

Det har blitt vist at egenkontroll resulterer i mer tid i terapeutisk intervall, færre svært høye eller svært lave INR-verdier, færre tromboernboliske hendelser, forbedret livskvalitet for pasientene og mer tilfredshet med behandlingen sammenliknet med tradisjonell oppfølging.

spacer-20

 

 

Konnektivitet som hjelper å holde dine pasienter på riktig spor


Direkte kommunikasjon med pasientene gir mulighet for rask justering og optimalisering av terapi

 

           

 

 

 

Nøkkelfunksjoner

 

CoaguChek INRange gir mer informasjon enn kun et PT INR-resultat. Med trenddiagrammer, kommentarer og fargekodede grafer, kan du raskt få oversikt over pasientens resultater og behandlingskvalitet.

Trenddiagram

CoaguChek INRange-apparatet kan vise dine pasienter resultatene i et diagram som raskt gir et bilde av om det er en økende/synkende trend.

 

Bluetooth eller USB-kobling

Med bluetooth aller USB-kobling kan resultatene raskt og enkelt sendes til lege eller annet helsepersonell.

 

screenshot1

Fargeskjerm

Fargeskjermen muliggjør bruk av fargekoder ved visning av resultatene, og gjør dem dermed enda enklere å forstå.

screenshot3

Tid i terapeutisk intervall

Dersom terapeutisk intervall legges inn på CoaguChek INRange, vil pasientene få god oversikt over hvordan resultatene ligger i forhold til intervallet som er angitt. Andel resultater over, under og innenfor terapeutisk intervall vises i et kakediagram eller i prosent.

 

Kommentarer

Inntil 6 forhåndsdefinerte kommentarer kan legges til hvert enkelt resultat til hjelp for å huske spesielle hendelser som kan ha påvirket resultatet. 

 

screenshot2

Påminnelser og hjelp-funksjon

Påminnelser om f.eks. testing, medisininntakt eller legetimer kan legges inn som alarm på apparatet.

En hjelp-funksjon gir tekst som veileder gjennom testprosedyren.

 

Systemkomponenter

 

CoaguChek INRange-kittet består av følgende komponenter:

 • CoaguChek INRange-apparat
 • CoaguChek Softclix lblodprøvetaker (til stikk i fingeren)
 • CoaguChek Softclix lansetter (10 stk.)
 • Etui
 • Brukermanual
 • Kort bruksanvisning
 • USB-kobling
 • 4 x AAA-batterier

Tilleggskomponenter:

 • CoaguChek XS PT Test PST-teststrimler (i boks à 24) 

 

Hvordan bruke CoaguChek INRange

 

Step 1

Trinn 1

Sett en teststrimmel inn i CoaguChek INRange

Step 1

Trinn 2

Stikk i en finger med Roche Softclix blodprøvetaker

Step 1

Trinn 3

En dråpe blod påføres teststrimmelen

Step 1

Trinn 4

Etter noen sekunder kan resultatet leses av på skjermen

 

Tekniske spesifikasjoner

 

Måling & prøvetaking

Deteksjonssystem
Amperometrisk (elektrokjemisk) determinasjon av PT-tid etter aktivering av koagulasjonen med human rekombinant tromboplastin

Brukergrensesnitt
Enkelt brukergrensesnitt med ikonbasert LCD og på/av-, mem- og sett-knapp

Prøvepåføring
Utenfor apparatet. Påføring av oversiden eller fra venstre/høyre side av påføringsområdet

Bruksbetingelser

Temperatur
+ 15° C til + 32° C (59° F til 90° F)

Luftfuktighet
10 - 85%

Maksimum høyde over havet
4300 m (14,000 ft)

Plassering
Førstevalg: Sett apparatet på et plant, vibrasjonsfritt underlag
- Andrevalg: Hold apparatet i hånden slik at det ligger tilnærmet horisontalt

Måleområde INR
0.8 - 8.0

Interface
USB (Type B) og Bluetooth

Strømforsyning
Batterier - Fire 1.5v AAA alkali-manganese-batterier

Antall tester per sett batterier
Opp til 60 tester eller 1 år

Størrelse
145 x 75 x 30 mm

Vekt
135 g (uten batterier)

Minne
400 testresultater

Automatisk avstenging
Skrus automatisk av etter 2 minutter uten aktivitet

Prøvemateriell

Prøve-type
Ferskt kapillært fullblod

Prøve-størrelse
8 µl

Interferens
Henviser til teststrimmel-pakken som et satt inn

Teststrimler

ISI
Ca. 1.0

Sensitivitet for heparin
Ikke ved terapeutisk nivå, opp til 0.8 I.U/ml for UFH og til 2 anti-Xa U/ml for LMWH

Kvalitetskontroll
Integrert i hver strimmel; bruker samme kanal som blodprøven

Stabilitet
21 måneder fra produksjonsdato (+ 2° C til+ 30° C)

Skjerm

Farger

Viser terapeutisk intervall

Referanser

1. Heneghan C, Ward A, Perera R, et al. (2012). Self-monitoring of oral anticoagulation: systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet379:322-334.

2. Sharma, P., Scotland, G., Cruickshank, M., Tassie, E., Fraser, C., et al (2015). Is self-monitoring an effective option for people receiving long-term vitamin K antagonist therapy? A systematic review and economic evaluation. BMJ Open 5:e007758