• CoaguChek

    Tilpasset ulike behov for rask og pålitelig INR måling

Produkter

Coaguchek XS Systems

Tre systemer for koagulasjonsmonitorering tilpasset både pasienter og profesjonelle. Gir helsepersonell mulighet til å monitorere og ev. justere pasientenes antikoagulasjonsbehandling på en rask og sikker måte:

  • Ikke behov for venøse prøver
  • Umiddelbare resultater gir bedre pasientflyt
  • Resultater med god korrelasjon til laboratoriemetode (1)
  • CE-merket og FDA-godkjent

CoaguChek INRange: Til egenkontroll av PT-INR

Et lite og nøyaktig instrument som er enkelt i bruk. Pasienter kan læres opp til å måle og ev. også dosere på egen hånd. Har funksjoner for enklere kommunikasjon av resultater via bluetooth. Les mer

CoaguChek XS: Til egenkontroll av PT-INR

Et lite og nøyaktig instrument som er enkelt i bruk. Pasienter kan læres opp til å måle og ev. også dosere på egen hånd. Les mer

CoaguChek XS Plus:  Til profesjonelt bruk

Gir samme nøyaktighet og er like enkelt i bruk som CoaguChek XS, men har mulighet for å legge inn pasient/bruker-ID og resultatoverføring til journalsystem. Har eget kvalitetskontrollmateriale. Les mer

CoaguChek XS Pro:  Til profesjonelt bruk 

Har de samme egenskaper og funksjoner som CoaguChek XS Plus, men har i tillegg barkodeleser for enklere registrering av pasient/operatør-ID. Les mer

Hvordan utføre egenkontroll med CoaguChek INRange

  

 

 Referanser
  1. Point of Care INR testing devices: performance of the Roche CoaguChek XS and XS Plus in the UK NEQAS BC external quality assessment program for healthcare professionals: four years’ experience;  J Clin Pathol 2012;65:1119-1123 doi:10.1136/jclinpath-2012-201049… Dianne Patricia Kitchen, Steven Kitchen, et.al.