• Den beste opplæring og support
    når du trenger det

Opplæring og support

Coaguchek Xs Plus

CoaguChek INRange: 

Opplæring i bruk av CoaguChek INRange vil bli tatt hånd om av Roche eller den lokale forhandleren. Opplæringen vil skje på brukerstedet ved levering av instrumentet.
 

CoaguChek XS Plus og Pro:

Opplæring i bruk av CoaguChek XS Plus og Pro vil bli tatt hånd om av Roche eller den lokale forhandleren. Opplæringen vil skje på brukerstedet ved levering av instrumentet.

 

CoaguChek - Pasientopplæring

I Norge er det per 2014 opprettet opplæringstilbud i noen fylker, men ikke alle. Disse opplæringstilbudene er gjerne i regi av helseforetaket, og er et tilbud for dem som har fått CoaguChek som behandlingshjelpemiddel. Det er stadig flere fylker som oppretter et tilbud, men for de som ikke ennå ikke får opplæring i hjemfylket finnes andre alternativ:

  • I de fleste land tilbyr Roche telefonsupport for egenkontrollpasienter. Her kan pasientene få hjelp til å gjøre innstillinger på instrumentet og bli veiledet gjennom testprosedyren. I Norge tilbys også praktisk opplæring ved oppmøte hos Roche Diagnostics Norge. Tid må avtales på forhånd

  • CoaguChek INRange instruksjonsvideo - se under for instruksjonsvideo som viser innstillinger og testprosedyre 
CoaguChek® INRange:

Under kan du se en introduksjonsvideo for hvordan man skal håndtere CoaguChek INRange

 

CoaguChek® XS system

CoaguChek® XS system video