Uttalelser fra pasienter og helsepersonell

Helsepersonells erfaringer med egenkontroll

Helsepersonell som behandler warfarinpasienter uttrykker tilfredsstillelse ved å kunne bidra til å gi økt livskvalitet og lavere risiko for pasientene.

Video 1: Introduksjon: Dr. Christoph Sucker om antikoagulasjonsoppfølging

Dr. Christoph Sucker er ekspert på koagulasjonsforstyrrelser. I denne videoen snakker han om oppfølging av pasienter som behandles med orale antikoagulasjonsmidler.

Vis alle | Skjul alle
Video 2: Oppfølging av antikoagulasjon - INR-testing på legekontoret vs. egenkontroll

INR-testing kan utføres på legekontoret eller på et laboratorium. Begge alternativer krever at pasienten må avbryte daglige gjøremål for å reise til lege/sykehus. Dr. Christoph Sucker snakke om egenkontroll; et alternativ som kan gi økt tid i terapeutisk intervall og bedre livskvalitet.Video 3: Nye orale antikoagulasjonsmidler og deres plass i behandling av koagulasjonsforstyrrelser

Nye orale antikoagulasjonsmidler (NOAK) lover høy TTR uten behov for regelmessig monitorering. Dr. Christoph Sucker diskuterer deres verdi versus warfarin med regelmessig monitorering.

Les Johns historie:

John Chisholm, en pasient på langtids warfarinbehandling forteller om sine erfaringer med egenkontroll:

I 16 år dro jeg til sykehuset for å få målt min INR. Så lenge jeg ikke visste om noe annet, ble jeg vant til å dra til sykehuset og tilpasset livet mitt til disse besøkene. Når jeg ser tilbake hadde dette en stor innvirkning på livet mitt.

Etter hvert ble jeg henvist til en klinikk som benyttet pasientnær analyse, og dette var en stor forbedring. Klinikken var bare et par kilometer fra hjemmet mitt, og der fikk jeg også tildelt avtaletidspunkter. Dette gjorde det mye lettere å planlegge i forhold til jobb og fritidsaktiviteter. Etter hvert som kontakten mellom sykepleieren og meg ble bedre, begynte jeg å ønske å bli mer involvert i min egen behandlingsoppfølging. Sykepleieren fanget opp min interesse, og mente at jeg var en god kandidat for egenkontroll, særlig fordi jeg reiste mye utenlands på den tiden. Jeg ble tilbudt et egenmålingsapparat kalt CoaguChek S.

Jeg fikk opplæring i å utføre INR-målinger på CoaguChek S, og fikk beskjed om å melde resultatene tilbake via telefon, SMS eller e-post. Sykepleieren gav deretter tilbakemelding om doseringen videre. Responsen fra sykepleieren var alltid rask og pålitelig.

Egenkontroll endret praktisk talt livet mitt. Jeg ble mye mer uavhengig og måtte ikke lengre tilpasse alle gjøremål i forhold til de hyppige avtalene på klinikken.
Reising var ikke noe problem – jeg kunne bare ringe eller melde fra hvor som helst jeg måtte være. I tillegg kunne jeg teste dersom jeg hadde en spesiell grunn til å mistenke ustabile verdier. For meg gav dette mening, og trygghet ved å vite at alt var OK.

Jeg har nylig gått over til å bruke CoaguChek XS, som er et mindre og enklere instrument å bruke enn CoaguChek S. Jeg har sett store forbedringer i monitorering av oral antikoagulasjonsbehandling de siste årene, og er ikke i tvil om at teknologiske fremskritt vil fortsette å gjøre livet enklere for både pasienter og helsepersonell.