Pasientbehandling av høy kvalitet

Monitorering av warfarinbehandling:

Vitamin-K-antagonister krever tett monitorering på grunn av individuelle variasjoner og interaksjoner med andre medikamenter og matvarer. Å holde den optimale balansen mellom risiko og fordeler krever derfor nøye kontroll med PT-INR-verdien. Studier har vist at det å øke pasientens tid i terapeutisk intervall, vil redusere risikoen ved antikoagulasjonsbehandling.

Modeller for monitorering

I Norge skjer oppfølging av pasienter på warfarinbehandling i hovedsak på to ulike måter.

Modell 1: Tradisjonell oppfølging

Den tradisjonelle måten innebærer at pasienten får målt PT-INR hos fastlegen eller ved et sykehuslaboratorium. De siste årene har stadig flere fastlegekontor anskaffet utstyr til å måle PT-INR, og pasientene får derfor både resultat og ny dosering med en gang. Denne måten er en stor forbedring i forhold til å måtte sende prøve til et sykehuslaboratorium og så vente en dag eller to på resultatet, men den krever fortsatt at pasienten må møte hos fastlegen omtrent 1 gang per måned. For mange kan dette være vanskelig å få lagt inn i en hektisk hverdag.   

Tradisjonell oppfølging gir utfordringer for både fastlege og pasient:

  • Mye tid og ressurser brukes av både pasient og helsepersonell
  • Hyppig INR-måling hos fastlege, men likevel ikke mulighet for ekstra kontroller ved spesielle hendelser (feriereiser, uvant kosthold, alkoholinntak e.l. som kan ha effekt på PT-INR-verdien)
  • Pasientene ønsker å være mer uavhengig og å ta større ansvar for egen behandling
Modell 2: Egenkontroll

Stadig flere pasienter utfører nå målinger av PT-INR hjemme. Dette gir dem en rekke fordeler, og flere studier viser også at pasientene på denne måten regulerer seg bedre enn tidligere. De har derfor mindre risiko for komplikasjoner som følge av over- eller underbehandling med Marevan.


Forbedret pasientoppfølging

Studier viser at både oppfølging i egne antikoagulasjonsklinikker og egenkontroll kan gi en signifikant bedre og tryggere behandling.8,11

Mer effektiv arbeidsflyt

Figur 1: En mer effektiv arbeidsflyt sparer tid for både lege og pasient

SAM

Monitorering med CoaguChek effektiviserer arbeidsflyten ved å gi umiddelbare resultater og mulighet for ev. doseendringer mens pasienten er tilstede.

Mer fornøyde pasienter

Tilfredshet er det mest avgjørende for hvor godt en pasient gjennomfører, og lever med, antikoagulasjonsbehandling. En modell for oppfølging som øker pasientens tilfredshet, vil derfor også kunne gi bedre behandlingsresultat.*

PT-INR-analyse med CoaguChek foretrekkes av de fleste pasienter fremfor laboratorietesting*

Referanser

1. Levi et al (2009). Sem Thromb Hem 35:527-542
2. Connolly et al (2008). Circulation 118:2029-2037
3. 
Guyatt et al (2012). Chest 141:7S-47S
4. 
Connolly et al (2009). N Engl J Med 361:1139-1151
5. 
Heneghan C et al (2012) Lancet 379:322-334
6. 
Bloomfield HE et al (2011) Ann Int Med 154:472-482
7. 
Lind SE, Pearce LA, Feinberg WM, Bovill EG. Clinically significant differences in the International Normalized Ratio measured with reagents of different sensitivities. SPAF Investigators. Stroke Prevention in Atrial Fibrillation. Blood Coagul Fibrinolysis 1999; 10:215-227.
8. Heneghan C, Alonso-Coello P, Garcia-Alamino JM, Perera R, Meats E, Glasziou P. Self-monitoring of oral anticoagulation: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2006; 367:404-411.
9. 
Phillips KW, Ansell J. Outpatient management of oral vitamin K antagonist therapy: defining and measuring high-quality management. Expert Rev Cardiovasc Ther 2008; 6:57-70
10. 
Heneghan et al (2012). Lancet 379:292-293
11. 
Wurster, M. Doran, T. Anticoagulation Management: a new approach. Disease Management 2006;9:201-209
12. 
Nichol, M.B., Knight, T.K., Dow, T., Wygant, G., Borok, G. et al. (2008). Quality of anticoagulation monitoring in nonvalvular atrial fibrillation patients:comparison of anticoagulation clinic versus usual care. Ann Pharmacother 42(1), 62-70.
13. Ebell, M.H. (2005). A systematic approach to managing warfarin doses. Fam Pract Manag 12(5), 77-83.
15. Gardiner C, Williams K, Mackle JJ, Machin SJ, Cohen H. Patient self-testing is a reliable and acceptable alternative to laboratory INR monitoring. British Journal of Haematology. 2004;1829:242-247
16. Giles T and Roffidal L. Results of the prothrombin office-testing benefit evaluation (PROBE). Cardiovascular Reviews and Reports. 2002;23:27-33
17. Gilles T and Roffida L. Results of the prothrombin office-testing benefit evaluation (PROBE). Cardiovascular Reviews and Reports. 202;23:27-33
18. Campbell PM, Radenskly PW, Denham CR. Economic analysis of systematic anticoagulation management vs. routine medical care for patients on oral warfarin therapy. Dis Manage Clin Outcomes. 2000;2:1-8.