Eksterne ressurser for helsepersonell

Koagulasjon - Mer informasjon på internett 

For mer informasjon om antikoagulasjon, warfarinbehandling og egenkontroll, se linkene under.