• INR-måling utført på en antikoagulasjonklinikk sparer tid og foretrekkes pasienter

Koagulasjonsmonitorering

Oversikt koagulasjonsmonitorering

Som helsepersonell er du klar over de grunnleggende mekanismene for antikoagulasjonsterapi. I denne seksjonen vil de tre hovedmodellene for antikoagulasjonsmonitorering sammenlignes. Det vil fokuseres spesielt på følgende tema:

 • Økning av pasientens TTR
 • Nye orale antikoagulanter
 • Ny modell for antikoagulasjonsklinikker
 • Egenkontroll 

Vis alle | Skjul alle
Tradisjonell oppfølging

De fleste pasienter på warfarinbehandling blir monitorert av fastlegen etter en tradisjonell modell, referert til som «usual care» (UC). Typisk går pasientene til regelmessige kontroller, hvor det blir tatt en blodprøve som enten sendes til sykehus for analyse, eller INR blir målt på legekontoret.6 I mange tilfeller foreligger ikke resultatet under konsultasjonen, og pasienten må kontaktes senere med beskjed om videre dosering.6 Studier som beskriver UC rapporterer ikke noen standardisert protokoll for pasientoppfølgingen6 og i noen tilfeller er ingen doseringsalgoritme brukt. Isteden ble individuell legekunnskap og erfaring lagt til grunn.9 I tillegg har ofte fastleger og ansatte ved sykehusklinikker lite tid og få tilgjengelige ressurser for å lære pasientene om sikker antikoagulasjonsbehandling.9

Referanser
33 Woods, K., Douketis, J.D., Schnurr, T., Kinnon, K., Powers, P. et al. (2004). Patient preferences for capillary vs. venous INR determination in an anticoagulation clinic: a randomized controlled trial. Thromb Res 114(3), 161-165.

Antikoagulasjonsklinikk vs “usual care”

Ved å gi antikoagulasjonspasienter oppfølging via en klinikk spesialisert på nettopp denne pasientgruppen, kan behandlingen persontilpasses ved å fokusere på:

 • Direkte, aktiv pasientoppfølging
 • Individuell tidsplanlegging og tilpasning
 • Tilgjengelig, hyppig og nøyaktig INR-testing
 • Individtilpasset oppfølging
Egenkontroll

I mange land blir egenkontroll av INR brukt for å øke TTR og for å øke tryggheten for pasientene. Studier har vist at pasienter som får systematisert opplæring i egenmåling og dosering av warfarin, kan øke TTR og redusere risiko for komplikasjoner. 

CoaguChek® INR-testing kan gi:

 • Forbedret pasientbehandling
 • Økt livskvalitet for pasientene patient comfort
 • Optimimalisert bruk av helsetjenesten
 • Økt trygghet

De følgende sidene i denne seksjonen vil gå litt dypere inn i hver enkelt av disse modellene, og kan være til hjelp for leger som skal velge den beste modellen for hver enkelt av sine antikoagulasjonspasienter.